Archiwum miesiąca: czerwiec 2021

Organizacja pamięci w sterowniku PLC MELSEC iQ-F

W sterowniku PLC MELSEC iQ-F wyróżnia się dwa główne miejsca pamięci. Pierwsze miejsce to wbudowana pamięć w sterownik a drugie to zewnętrzna karta pamięci SD, która może być dołożona opcjonalnie. W tym wpisie przyjrzymy się bliżej pamięci wewnętrznej (wbudowanej). Pamięć wbudowana dzieli się na obszary jak na rysunku poniżej. Data memory – jest to pamięć,… Czytaj dalej »

Struktura projektu programu PLC – przykład GXWorks3

Struktura projektu programu, który wykonuje sterownik PLC zawiera elementy tj.: pliki oraz bloki programowe; zmienne lokalne i globalne; typy użytkownika; parametry sterownika oraz modułów. W zależności od producenta sterownika programista tworzy oprogramowanie w danym środowisku projektowym, np. TIA Portal, GXWorks3, TwinCAT, Codesys, itd. W zależności od środowiska projektowego można spotkać się z różnymi nazwami wcześniej… Czytaj dalej »