Skan sterownika PLC

przez | 16/05/2021

Skan lub cykl pracy sterownika PLC jest to czas, w którym sterownik wykonuje pewną sekwencję pracy, która opisuje zasadę jego działania. Czas wykonywania skanu może wynosić od pojedynczych ms do kilkudziesięciu ms w zależności od mocy obliczeniowej sterownika oraz objętości programu. Program sterownika PLC wykonywany jest cyklicznie co określony czas i w związku z tym niema potrzeby używania instrukcji skoków do początku programu lub pętli jak np. w programach dla kontrolerów robotów przemysłowych. Ogólna sekwencja skanu sterownika PLC wygląda jak na rysunku poniżej:

Rysunek 1 – Skan sterownika PLC

Na początku skanu sterownik PLC sprawdza stan wejść i zapisuje jego obraz do pamięci. Następnie wykonywany jest program zapisany w sterowniku. Ważne jest to, że raz zapisany obraz stanu wejść do pamięci jest stały w trakcie wykonywania programu. Oznacza to, że jeśli w trakcie wykonywania programu zmieni się stan fizycznego wejścia sterownika PLC to nie będzie miał on wpływu na wcześniej zapisany obraz wejść, ponieważ kolejny zapis obrazu wejść odbędzie się w następnym skanie. Po wykonaniu programu nastąpi ustawienie stanów fizycznych wyjść na podstawie obrazu wyjść z pamięci. Należy zwrócić uwagę na to, że w trakcie wykonywania programu możliwe jest dokonywanie zmian stanów w obrazie wyjść. Ostatnia instrukcja w programie decyduje o tym co zostanie zapisane do wyjść fizycznych, np.:

Y0     :=     TRUE;  //     Ustaw Y0

Y0     :=     FALSE; //     Kasuj Y0

Y0     :=     TRUE;  //     Ustaw Y0

Pozostały czas skanu sterownik przeznacza na procesy komunikacji oraz diagnostyki.

Znajomość ogólnej zasady działania sterownika PLC jest niezbędna przed przystąpieniem do jakichkolwiek prób programowania. Mam nadzieję, że w miarę prosto przybliżyłem Ci sekwencję pracy sterownika PLC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *