Struktura projektu programu PLC – przykład GXWorks3

przez | 11/06/2021

Struktura projektu programu, który wykonuje sterownik PLC zawiera elementy tj.: pliki oraz bloki programowe; zmienne lokalne i globalne; typy użytkownika; parametry sterownika oraz modułów. W zależności od producenta sterownika programista tworzy oprogramowanie w danym środowisku projektowym, np. TIA Portal, GXWorks3, TwinCAT, Codesys, itd. W zależności od środowiska projektowego można spotkać się z różnymi nazwami wcześniej wymienionych elementów. Tym wpisem chciałbym pokazać na przykładzie gotowego programu dla sterownika MELSEC iQ-FX5 jak wygląda struktura projektu w środowisku programistycznym GXWorks3. Poniższy rysunek przedstawia widok paska nawigatora projektu dla przykładowego programu w środowisku GXWorks3.

Rysunek 1 – Nawigator projektu w GXWorks3

Projekt programu sterownika PLC w środowisku programistycznym GXWorks3 dzieli się na zakładki:

  • Module Configuration – konfiguracja sterownika PLC oraz modułów,
  • Program – napisany program, który wykonuje sterownik PLC,
  • FB/FUN – definicje (ciała) funkcji oraz bloków funkcyjnych,
  • Label – listy zmiennych globalnych oraz lista strukturalnych typów,
  • Device – komentarze urządzeń oraz backup zawartości bitów i rejestrów,
  • Parameter – parametry CPU oraz modułów

Dokładny opis każdej z zakładek wymaga oddzielnego artykułu, tak więc na ten moment skupie się na zakładce „Program”. W tej zakładce (rys. 2) programista ma do dyspozycji różne typy programów (Initial, Scan, Fixed Scan, Event, Standby, No Execution type, Unregistered Program), o których opowiem więcej w kolejnych wpisach. W wybranym typie programu może zostać utworzony jeden lub kilka plików programowych. Kolejno w każdym pliku programowym można stworzyć jeden lub kilka bloków programowych. Blok programowy zawiera listę zmiennych lokalnych , które dostępne są tylko i wyłącznie wewnątrz danego bloku programowego. Zawiera również jeden lub kilka tzw. Worksheet, w których tworzone są instrukcje użytkownika oraz mogą być wywołane funkcje lub bloki funkcyjne. Ważne jest to, że w danym bloku programowym użyć można tylko jednego języka programowania, tzn. wszystkie Worksheet w bloku programowym będą w tym samym języku (LD, FBD, ST lub SFC). Aby wymieniać dane pomiędzy blokami programowymi lub nawet plikami programów należy użyć zmiennych globalnych.

Rysunek 2 – struktura elementów programu

Poniżej (rys. 3) przedstawiam przykład Worksheet „Axis Home” bloku programowego „ProgStepperAxis_FB” w pliku programu „MAIN” typu Scan. Jest to przykład wywołania instrukcji „DDSZR” do bazowania napędu sterowanego impulsowo.

Rysunek 3 – Worksheet w języku FBD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *